Gezocht

Mensen die mee willen denken over hoe we in Friesland (het Noorden) het gebruik van fossiele brandstoffen kunnen verminderen!! Bv. door hernieuwbare energiebronnen te gebruiken, te besparen, meer te fietsen, etcetera. En vooral hoe we dit proces zowel bij particulieren als bij bedrijven kunnen versnellen!

Interesse? Neem contact op >

Marlies Ballemans

Marlies2.jpgGeboren in Dongen (1966), jongste van vier kinderen uit een ondernemersgezin. Als kind al wilde ik alles van vogels weten en was ik lid van de Vogelbescherming en Natuurmonumenten. Logische stap was een studie milieu in Wageningen, met als afstudeervak een onderzoek naar het gedrag van olie in de bodem, in Oklahoma, USA. Via mijn stage bij Royal Haskoning in Nijmegen kreeg ik een baan als projectmedewerker bodem aangeboden in dit mooie bedrijf. Ik zat in de OR en werd uitgezonden als milieukundige naar Sint Petersburg en Litouwen.

Bedrijven adviseren over duurzaam ondernemen

Bij Haskoning heb ik ook mijn man ontmoet en ben met hem naar Friesland vertrokken, omdat hier beddenfabriek Avek B.V., het familiebedrijf, is gevestigd. De eerste tien jaren hier heb ik vooral goed besteed aan ons gezin (drie zoons) en een studie organisatieadvies, om vervolgens weer in de milieuwereld als adviseur aan de slag te gaan. Ik werd adviseur duurzaam ondernemen bij DGMR, waar ik met veel plezier heb gewerkt. Het adviseren van bedrijven over duurzaam ondernemen past helemaal bij mijn ondernemersachtergrond, mijn milieuervaring en mijn kennis van organisaties. Samenwerking, mensen bij elkaar brengen en doorpakken zijn hierbij de kern.

Circulaire en bio-based economy als uitgangspunt

Door mijn werk probeer ik bij te dragen aan een betere wereld. Mijn ‘stip aan de horizon’ is een samenleving waarin geleefd en gewerkt wordt met respect voor elkaar en voor onze natuur. Met als uitgangspunt de circulaire en biobased economie.

Ik probeer ook op andere manieren mijn steentje bij te dragen. Dit doe ik o.a. door vrijwilligerswerk bij ouderen en door zo goed als kan milieubewust te leven. Zo doe ik zoveel mogelijk boodschappen op de fiets, rijdt mijn auto op groen gas en heb ik stroom van een lokale leverancier (Boerderijstroom, van een windmolen van de familie Holtrop aan het Tjeukemeer).