Following

Directeur-bestuurder Willem Lageweg van MVO Nederland voorspelt dat bedrijven die leunen op fossiele energie op hun retour zijn: “Bedrijven met een actief klimaatbeleid presteren inmiddels 20 procent beter dan bedrijven die afwachten. Oliemaatschappijen anticiperen – stiekem of openlijk – op hoge CO2-prijzen, beleggers als Rockefeller en de pensioenfondsen willen niet meer investeren in fossiel, energiebedrijven worden opgesplitst in duurzaam en fossiel, en wereldwijd ontstaat een massabeweging om geld uit de fossiele sector terug te trekken.”

Duurzaam ondernemen heeft de toekomst!

Niet alleen energiebesparing en het gebruik van duurzame energiebronnen worden steeds belangrijker. Ook andere duurzaamheidsaspecten, zoals het gebruik van minder en milieuvriendelijkere grondstoffen, minder afval, duurzame inzetbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid spelen overal een steeds belangrijkere rol. Aandacht voor deze duurzaamheidsaspecten, en gerichte keuzes maken hierin, biedt absoluut kansen voor uw organisatie.

Zou u meer willen doen, maar heeft u te weinig tijd om zaken op dit gebied op te pakken? Dan bent u bij mij aan het juiste adres. Door mijn ruime ervaring op dit gebied en grote kennis van het bedrijfsleven én de duurzaamheidswereld, kan ik uw organisatie hierbij verder helpen. Zowel op strategisch vlak als door concrete acties, zoals energiebesparing, het betrekken van medewerkers, communicatie over duurzaamheid, etcetera. Toewerken naar een circulaire en biobased economie, maar ook klantgerichtheid en sociaal werkgeverschap zijn hierbij belangrijke uitgangspunten, met de ISO 26000 als basis. Waar nodig werk ik samen met andere adviseurs of uitvoerende partijen, zie Samenwerking.

U kunt mij inschakelen voor:

  • Opstellen en uitvoeren van een energie efficiencyplan voor energiebesparing
  • Opzetten van een (eenvoudig) milieumanagementsysteem
  • Werken met de Milieubarometer
  • Strategie en beleid voor duurzaam ondernemen (de 3 P’s: people, planet én profit)
  • Marktonderzoek duurzame producten of diensten
  • Uw interne en externe communicatie over duurzaamheid
  • Overige acties op het gebied van duurzaamheid/milieu